DAAD-staże artystyczne i pobyty naukowe dla nauczycieli akademickich 2022

Dyscyplina naukowa stażu: sztuka, muzyka, architektura
Kraj stażu: Niemcy
Czas trwania stażu: 1-3 miesiące
Wynagrodzenie za staż: stypendium, zwrot kosztów podróży

DAAD zaprasza do aplikacji o staże artystyczne i pobyty naukowe dla nauczycieli akademickich z kierunków architektonicznych i artystycznych. Kandydatami do stypendium są nauczyciele akademiccy z dziedzin: architektura, muzyka, sztuki sceniczne, sztuki piękne, wzornictwo/komunikacja wizualna oraz film.