DAAD-stypendia krótkoterminowe na pobyty badawcze dla doktorantów i młodych naukowców 2022

Dyscyplina naukowa stażu: różne
Kraj stażu: Niemcy
Czas trwania stażu: 1-6 miesięcy
Wynagrodzenie za staż: stypendia miesięczne, ubezpieczenie, koszty podróży

Program skierowany jest do absolwentów, doktorantów oraz młodych naukowców (postdocs). Stypendium przeznaczone jest na pobyt badawczy na uczelni wyższej lub w pozauczelnianej jednostce naukowej w Niemczech.