DLR-DAAD Research Fellowships in the fields of Space, Aeronautics, Energy and Transportation Research

Dyscyplina naukowa stażu: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
Jednostka stażu: Deutsches Zentrum für Luft – und Raumfahrt
Kraj stażu: Niemcy
Czas trwania stażu: 2020-10-01
Wynagrodzenie za staż: Świadczenia są zróżnicowane w zależności od statusu kandydata

Stypendium na pobyt badawczy w jednym z intytutów Niemieckiej Agencji Kosmicznej – Deutsches Zentrum für Luft – und Raumfahrt.

Czas trwania stażu:
Doktoranci: do 3 lat. Postdocs: od 6 do 24 miesięcy.