EMBO Short-Term Fellowship

Dyscyplina naukowa stażu: NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU; NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH
Jednostka stażu: Brak dedykowanej jednostki
Kraj stażu: Brak dedykowanego kraju
Czas trwania stażu: do trzech miesięcy
Wynagrodzenie za staż: Zależne od kraju wizytowania
Więcej informacji o stażu: https://www.embo.org/documents/STF/STF_guidelines_for_applicants.pdf

European Molecular Biology Organisation prowadzi nabór wniosków na krótkoterminowe stypendia wyjazdowe. W ramach stypendium finansować można wymianę badawczą trwającą do trzech miesięcy między laboratoriami w kwalifikujących się krajach. Nagrodzeni wnioskodawcy mogą pozostać na wizycie naukowej przez dodatkowe trzy miesiące (maksymalnie), jednak EMBO nie zapewni finansowania na ten przedłużony okres.

Celem jest ułatwienie nawiązania cennej współpracy z grupami naukowymi stosującymi techniki niedostępne w laboratorium wnioskodawcy. Stypendia krótkoterminowe nie są przyznawane na wymiany między dwoma laboratoriami w tym samym kraju. Stypendia przeznaczone są raczej na wspólne prace badawcze a nie na konsultacje. W ramach stypendium można pokryć koszty podróży i utrzymania wyłącznie osoby towarzyszącej, a nie osób pozostających na jej utrzymaniu.