Emerald: międzynarodowy program doktorancki dla lekarzy

Dyscyplina naukowa stażu: medycyna
Jednostka stażu: Centre for Genomic Regulation (CRG)
Kraj stażu: Francja, Holandia, Niemcy, Belgia, Dania, Hiszpania, Portugalia
Czas trwania stażu: 3 lata
Wynagrodzenie za staż: nieuściślone

Emerald, czyli międzynarodowy program doktorancki dla lekarzy, który szkoli i kształci lekarzy-naukowców. W ramach programu zrekrutowanych zostanie 24 lekarzy medycyny, którzy będą studiować na poziomie doktoranckim w europejskich centrach naukowych, w naukach przyrodniczych i biomedycynie. Projekt jest koordynowany przez Centre for Genomic Regulation (CRG) w Barcelonie i skupia 7 instytutów badawczych i 37 organizacji partnerskich z 10 krajów europejskich.