European Border Grants dla dziennikarzy 2021

Dyscyplina naukowa stażu: nauki polityczne, media, stosunki międzynarodowe
Jednostka stażu: Journalismfund
Kraj stażu: kraje Europy
Czas trwania stażu: rok
Wynagrodzenie za staż: 200 tys do rozdania

Celem organizacji pozarządowej Journalismfund.eu jest promocja wysokiej jakości dziennikarstwa w Europie poprzez umożliwianie dziennikarzom realizacji projektów badawczych. Journalismfund.eu wspiera profesjonalnych dziennikarzy, którzy mają ciekawe pomysły na badania transgraniczne oraz dotyczące stosunków europejskich. Powinny to być projekty niedające się zrealizować w danej postaci poprzez regularną pracę dziennikarską.

E-mail:

grants@journalismfund.eu