IST-BRIDGE: Międzynarodowy Program Podoktorski 2021

Dyscyplina naukowa stażu: nauki ścisłe, przyrodnicze, techniczne
Jednostka stażu: IST w Austrii
Kraj stażu: Austria
Czas trwania stażu: 2 lata
Wynagrodzenie za staż: nieuściślone

Program IST-BRIDGE w Instytucie Nauk Ścisłych i Technologii (IST) w Austrii oferuje pełne (dwuletnie) stypendia podoktoranckie dla wysoko wykwalifikowanych kandydatów, którzy ukończyli lub wkrótce ukończą doktorat lub jego odpowiednik w naukach przyrodniczych, informatyce, matematyce lub innej pokrewnej dyscyplinie.