Letnie stypendium rezydencyjne Terra w Giverny dla artystów i doktorantów 2022

Dyscyplina naukowa stażu: sztuka/muzyka
Kraj stażu: Francja
Czas trwania stażu: 9 tygodni
Wynagrodzenie za staż: 5 000 dolarów

9 tygodniowe letnie stypendium rezydencyjne Terra w Giverny, we Francji, organizowane jest od 2001 roku. Skupia ono badaczy oraz początkujących artystów z całego świata.
Podczas programu promuje się samodzielną pracę, ale też stypendyści biorą udział w seminariach, a starsi naukowcy i artyści odgrywają rolę mentorów, dzieląc się swoim doświadczeniem, co sprzyja przemyśleniom i dyskusji. Stypendium umożliwa uczestnikom poszerzenie horyzontów naukowo-artystycznych, odkrycie wizji kulturowych z różnych krajów świata, stworzenie sieci kontaktów zawodowych oraz wymiany doświadczeń procentujących przez całe życie.