Międzynarodowe stypendium Amerykańskiego Stowarzyszenia Kobiet Uniwersyteckich 2021

Dyscyplina naukowa stażu: wszystkie obszary badawcze
Jednostka stażu: AAUW
Kraj stażu: Stany Zjednoczone
Czas trwania stażu: rok
Wynagrodzenie za staż: od 18 000 do 30 000 dolarów

Program międzynarodowego stypendium Amerykańskiego Stowarzyszenia Kobiet Uniwersyteckich (AAUW) zapewnia wsparcie finansowe dla kobiet, które realizują studia dzienne na poziomie magisterskim i doktoranckim lub badania podoktorskie na uczelni amerykańskiej i nie mają amerykańskiego obywatelstwa ani rezydentury. AAUW daje pierwszeństwo kobietom, które wykazywały wcześniejsze zaangażowanie w polepszenie sytuacji kobiet i dziewczyn poprzez inicjatywy obywatelskie, lokalne i zawodowe. Termin składania wniosków mija 15 listopada 2021 roku.