Polskie Honorowe Stypendium im. Aleksandra von. Humboldta

Dyscyplina naukowa stażu: Wszystkie
Jednostka stażu: Ośrodki Naukowe w Polsce
Kraj stażu: Polska
Czas trwania stażu: od 3 do 6 miesięcy
Wynagrodzenie za staż: 4000 Euro/msc

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej prowadzi 24. konkurs o Polskie Honorowe Stypendium im. Aleksandra von. Humboldta, dzięki któremu polscy naukowcy mogą zaprosić współpracujących badaczy z Niemiec na kilkumiesięczny pobyt naukowy w Polsce. Do 30 września 2020 r. kandydatów do stypendium zgłaszać mogą polscy naukowcy. Stypendium może być przyznane niemieckiemu uczonemu na okres od 3 do 6 miesięcy na pobyt w ośrodku naukowym w Polsce i może być wykorzystane w ciągu 3 lat od jego przyznania. Wysokość stypendium wynosi obecnie równowartość 4 000 € miesięcznie.