Program stypendialny NASA Hubble 2021

Dyscyplina naukowa stażu: nauki ścisłe, przyrodnicze, techniczne
Jednostka stażu: NASA
Kraj stażu: USA
Czas trwania stażu: 3 lata
Wynagrodzenie za staż: staż płatny

Program stypendialny NASA Hubble (Nasa Hubble Fellowship Program, NHFP) dla naukowców od niedawna znajdujących się na poziomie podoktorskim stwarza możliwość prowadzenia niezależnych badań, które wniosą wkład w dowolny z obszarów badawczych Nasa Astrophysics. Badania będą prowadzone w amerykańskiej instytucji wybranej przez stypendyst(k)ę, z zastrzeżeniem ograniczenia liczby uczestników goszczących w dowolnej jednostce badawczej. NHFP zapewnia wsparcie w formie wynagrodzenia i dodatkowych świadczeń na okres do trzech lat, jak również zwrot kosztów za podróże czy prowadzenie badań.