Program stypendialny rządu Irlandii

Dyscyplina naukowa stażu: wszystkie obszary badawcze
Jednostka stażu: Irlandzka Rada Badawcza
Kraj stażu: Irlandia
Czas trwania stażu: rok
Wynagrodzenie za staż: 18 500 euro rocznie, pomoc w pokryciu kosztów studiów, pokrycie kosztów badań w wysokości 3 250 euro rocznie

Irlandzka Rada Badawcza zachęca do nadsyłania projektów badawczych zawierających nowatorskie pomysły dotyczące zarówno dziedzin nowych jak i tych, które dopiero powstają. Celem programu jest pomoc w karierze naukowej już na wczesnym jej etapie. Wnioski można wysyłać do 21 października 2021 roku.