Staże im. Roberta Schumana w Parlamencie Europejskim

Dyscyplina naukowa stażu: politologia, socjologia, prawo, IT
Jednostka stażu: jedna z siedzib Parlamentu Europejskiego (Bruksela, Luksemburg, Strasburg)
Kraj stażu: Francja, Belgia, Luksemburg
Czas trwania stażu: 5 miesięcy
Wynagrodzenie za staż: staż płatny

Staż im. Roberta Schumana zwiększy Twoje umiejętności i wzbogaci doświadczenie zawodowe. Zapewni Ci wgląd w metody pracy organów Unii Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego, najważniejszego forum, gdzie prowadzone są debaty oraz podejmowane decyzje na najwyższym międzynarodowym szczeblu. Program stażowy ma bardzo szeroką ofertę i umożliwia zdobycie doświadczenia zawodowego w wielu jednostkach i dziedzinach – polityki wewnętrznej i zagranicznej Unii Europejskiej, w zakresie wielojęzyczności, w wydziale finansowym, w sekcji prawnej, w administracji, w departamentach infrastruktury i logistyki, komunikacji czy też w dziale IT.