Stypendia im. Pierre’a Elliotta Trudeau 2022

Dyscyplina naukowa stażu: nauki humanistyczne/społeczne
Kraj stażu: Kanada
Czas trwania stażu: 3 lata
Wynagrodzenie za staż: 40 000 CAD rocznie

Ten trzyletni program kierownictwa ma na celu edukowanie zaangażowanych liderów, uzupełniając umiejętności wybitnych doktorantów o zdolności przekładania ich myśli w czyny dla dobra ich społeczności, Kanady i świata. Każdego roku wybieranych jest do szesnastu doktorantów, którzy otrzymują hojne stypendia na studia, a także dodatkowy trening z zakresu przywództwa.