Stypendia na pobyty studyjne dla kandydatów z kierunków artystycznych

Dyscyplina naukowa stażu: Dziedzina sztuki
Jednostka stażu: Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD)
Kraj stażu: Niemcy
Czas trwania stażu: 2020-10-01
Wynagrodzenie za staż: 861 euro miesięcznie / dodatkowe świadczenia.

Stypendia umożliwiają realizację pobytu studyjnego na jednej z niemieckich uczelni, pogłębiającego dotychczasowe osiągnięcia artystyczne. Istnieje również możliwość ubiegania się o stypendium na roczne lub dwuletnie magisterskie studia uzupełniające.

Absolwenci studiów I lub II stopnia architektury i kierunków artystycznych (muzyka, sztuki sceniczne, sztuki piękne, wzornictwo/komunikacja wizualna oraz film)

Termin złożenia dokumentów upływa z dniem:

30 września 2020 (architektura)
1 października 2020 (muzyka)
30 października 2020 (sztuki sceniczne)
30 listopada 2020 (sztuki piękne, wzornictwo, komunikacja wizualna i film)