Stypendium Dziennikarskie Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej Niemcy

Dyscyplina naukowa stażu: nauki polityczne, media, stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo
Kraj stażu: Niemcy
Czas trwania stażu: czas pracy nad projektem
Wynagrodzenie za staż: 2500 euro

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej docenia pracę dziennikarzy i dziennikarek z obu krajów, od których relacji zwłaszcza dzisiaj w dużej mierze zależy kondycja naszego społeczeństwa. Celem konkursu jest wsparcie dziennikarzy i dziennikarek, których praca otwiera Polaków i Niemców na nowe wyzwania, a także przyczynia się do podnoszenia jakości relacji polsko-niemieckich. Zaproszenie kierowane jest do dziennikarzy i dziennikarek z Polski i Niemiec, którzy przygotowują artykuły lub reportaże (prasowe, radiowe, telewizyjne, internetowe), fotoreportaże, a także książki.