Stypendium Humanizmu Cyfrowego (Digital Humanism)

Dyscyplina naukowa stażu: nauki humanistyczne, społeczne, przyrodnicze, techniczne
Jednostka stażu: Institut für die Wissenschaften vom Menschen
Kraj stażu: Austria
Czas trwania stażu: -
Wynagrodzenie za staż: 2700 euro, koszty podróży, zakwaterowanie, utrzymanie, ubezpieczenie

W 2022 roku IWM uruchomi nowy program stypendialny wokół tematu humanizmu cyfrowego (ang. digital humanism). Ta niedawno ustanowiona dziedzina badań definiuje podejście, które opisuje, analizuje i wpływa na złożoną interakcję technologii i ludzkości oraz ma na celu lepsze społeczeństwo i życie w erze cyfrowej.

Program jest prowadzony przez Instytut we współpracy z Hannesem Werthnerem, jednym z wiodących ekspertów w tej dziedzinie i inicjatorem Manifestu Wiedeńskiego o Humanizmie Cyfrowym. Senior i Junior Visiting Fellows zostaną zaproszeni do Instytutu w celu zbadania pilnych wyzwań intelektualnych związanych ze złożoną interakcją ludzi i maszyn. Podczas pobytu w Instytucie będą pracować nad kluczowymi tematami w tej dziedzinie, prowadzić interdyscyplinarne badania oraz organizować wykłady i dyskusje docierające do publiczności w Wiedniu i poza nim.