Stypendium podoktorskie IFAO i CAŚ UW w Kairze

Dyscyplina naukowa stażu: nauki humanistyczne/społeczne
Jednostka stażu: Egipt
Kraj stażu: Egipt
Czas trwania stażu: 16 miesięcy
Wynagrodzenie za staż: nieuściślone

Już po raz czwarty Institut français d’archéologie orientale (IFAO) oraz Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego (CAŚ UW) zapraszają do składania aplikacji na 16-miesięczne stypendium post-doktorskie w Kairze. Zadaniem stypendysty będzie zorganizowanie międzynarodowego dwudniowego seminarium lub warsztatów na temat związany ze starożytnością lub średniowieczem Afryki północno-wschodniej (Egiptu i/lub Nubii) oraz przygotowanie publikacji materiałów pokonferencyjnych. Oczekuje się, że stypendysta podczas stypendium będzie mieszkał w Kairze i będzie dzielił swój czas pomiędzy Stację Badawczą CAŚ UW oraz IFAO.