Stypendium stażowo-badawcze dla studentów na OIST w Japonii 2020

Dyscyplina naukowa stażu: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
Jednostka stażu: Okinawa Institute of Science and Technology
Kraj stażu: Japonia
Czas trwania stażu: 2020-10-01
Wynagrodzenie za staż: 2400 jenów/dzień, zakwaterowanie, koszty dojazdu
Więcej informacji o stażu: Zakończenie naboru wniosków - 15 października 2020. Czas trwania stażu od 2 do 6 miesięcy.

Stażyści będą pracować pod nadzorem profesora z OIST oraz przyczynią się do działalności badawczej OIST. Szczegółowy zakres obowiązków ustala prowadzący badania.

Miejsca dla stażystów naukowych przyznawane są dwa razy w roku na zasadach konkursowych, z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem.

Dziedziny naukowe:
– OCHRONA ŚRODOWISKA/EKOLOGIA/ROLNICTWO,
– NAUKI ŚCISŁE,
– MEDYCYNA,
– CHEMIA/BIOLOGIA,
– INŻYNIERIA,
– NAUKI PRZYRODNICZE,
– KIERUNKI TECHNICZNE

Koszty podróży
OIST zapłaci za jedną bezpośrednią podróż w obie strony dla stażystów naukowych między uniwersytetem lub instytucją macierzystą a jednostką badawczą lub inną placówką, w której odbędzie się staż (głównie na Okinawie).

Inne wsparcie
Sekcja Wsparcia Studentów Graduate School zapewni wsparcie stażystom naukowym w OIST w sprawach takich jak zakwaterowanie, zakup wiz, procedury ubezpieczeniowe i lokalna rejestracja. OIST ubolewa, że ​​pomoc dla osób na utrzymaniu, członków rodziny i osób innych niż student nie jest dostępna.

Wnioski składane przez formularz online