Stypendium STIAS dla naukowców 2023

Dyscyplina naukowa stażu: różne
Jednostka stażu: STIAS: Stellenbosh Institute for Advanceed Study
Kraj stażu: RPA
Czas trwania stażu: 6 tygodni/2 semestry
Wynagrodzenie za staż: nieuściślone

STIAS tworzy i stoi na straży „kreatywnej przestrzeni dla umysłu” w celu rozwoju nauki we wszystkich dyscyplinach naukowych. Stypendium ma światowy zasięg, ale jest mocno zakorzenione w lokalnych afrykańskich tradycjach i właśnie w tym kontekście cenione są niesztampowe myślenie oraz innowacyjność. W procesie kwalifikacyjnym nie ma żadnych ograniczeń dotyczących pochodzenia kandydatów, dziedziny nauki, którą się zajmują oraz instytucji naukowych, na których pracują. Zachęca się do łączenia różnych koncepcji pochodzących z różnych kultur, różnych podejść naukowych lub innych. Dlatego preferowane są projekty, które korzystają z interdyscyplinarnego dyskursu, jednocześnie wnosząc do niego unikalną perspektywę.