Szwajcarskie stypendia dla naukowców i artystów zagranicznych 2021

Dyscyplina naukowa stażu: sztuka/muzyka
Jednostka stażu: Szwajcaria
Kraj stażu: Szwajcaria
Czas trwania stażu: rok
Wynagrodzenie za staż: nieuściślone

Za pośrednictwem Federalnej Komisji Stypendialnej dla Studentów Zagranicznych Konfederacja Szwajcarska przyznaje zagranicznym badaczom i artystom różne rodzaje stypendiów: uniwersyteckie stypendia na pobyty badawcze, studia doktoranckie i postdoktoranckie na szwajcarskich uniwersytetach, politechnikach i w szwajcarskich wyższych szkołach zawodowych i stypendia artystyczne na studia magisterskie w szwajcarskich wyższych szkołach zawodowych (dostępne tylko dla ograniczonej grupy krajów).