Studia doktoranckie w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji

Ministerstwo Edukacji i Nauki informuje o możliwości ubiegania się o dofinasowane studia doktoranckie w ramach członkostwa Polski w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji (European University Institute – EUI).

Wniosek oraz wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć za pośrednictwem interaktywnego formularza zgłoszeniowego online, który będzie dostępny od 1 listopada 2021 r. Termin wypełnienia formularza zgłoszeniowego oraz złożenia referencji i wszystkich wymaganych dokumentów upływa 31 stycznia 2022 r. Wnioski można składać do północy (24:00 –CET) tego dnia.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Informacje pochodzą ze strony MEiN.