Stypendia dla zagranicznych naukowców w ramach programu im. Ulama przyznane!

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła wyniki naboru w trzeciej edycji Programu im. Stanisława Ulama. W ramach programu do współpracy naukowej z polskimi instytucjami nauki i szkolnictwa wyższego zapraszani są wybitni naukowcy z zagranicznych ośrodków.

W trzeciej edycji Programu im. Stanisława Ulama stypendium NAWA otrzyma 51 naukowców. Swoje pobyty naukowe na polskich uczelniach i w instytutach naukowo-badawczych rozpoczną od stycznia 2022 r. Tegoroczni stypendyści zostali wyłonieni spośród 291 osób zainteresowanych prowadzeniem badań naukowych w Polsce. W gronie wyłonionych beneficjentów znalazło się czterech naukowców, którzy otrzymają finansowanie na realizację projektów w ramach komponentu programu im. Ulama – Seal of Excellence. 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Informacje pochodzą ze strony NAWA.