Stypendia Ministra Edukacji i Nauki dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe 

W roku akademickim 2022/2023 Minister Edukacji i Nauki przyzna maksymalnie 840 stypendiów za znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami lub znaczące osiągnięcia sportowe. Wnioski w tej sprawie rektorzy mogą składać od 1 do 25 października. Maksymalna wysokość jednorazowo wypłaconego stypendium wyniesie 17 tys. zł.

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki może otrzymać student, który wykazuje się:

  • znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub
  • osiągnięciami sportowymi.

Ponadto student musi spełniać następujące warunki:

  • w poprzednim roku akademickim (czyli 2021/2022) zaliczył rok studiów oraz
  • uzyskał wpis na kolejny rok studiów w danym roku akademickim (czyli 2022/2023).

Jeśli student kształci się na kilku kierunkach studiów, może otrzymać stypendium tylko na jednym wskazanym przez siebie kierunku.

Osiągnięcia naukowe oraz artystyczne wskazywane we wnioskach muszą być związane z odbywanymi studiami na danym kierunku.

Wnioski o stypendium na rok akademicki 2022/2023 zostaną rozpatrzone do 31 marca 2023 r.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Informacje pochodzą ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki.