Stypendia Stowarzyszenia “Wspólnota Polska”

Stypendia przeznaczone są dla młodzieży polskiego pochodzenia lub Polaków od co najmniej 5 lat mieszkających poza granicami Polski, wyróżniającej się osiągnięciami naukowymi i zaangażowanej w działalność na rzecz Polonii i Polaków za granicą.

Termin zakończenia naboru – 05.11.2020 r.

Stypendium naukowe

Pomocą stypendialną mogą być objęci: uczniowie i studenci I, II i III stopnia (studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich oraz podyplomowych w Polsce lub w krajach zamieszkania), którzy:

  • posiadają potwierdzoną przynależność do Narodu Polskiego (Kartę Polaka) i/lub posiadają udokumentowane polskie pochodzenie;
  • od co najmniej 5 lat mieszkają poza granicami Polski;
  • mają wybitne osiągnięcia naukowe, które są potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

Uczniowie i studenci powinni również:

  • wyróżniać się nieprzeciętnymi zdolnościami w różnych dziedzinach nauki, sztuki i/lub sporcie np. uzdolnienia artystyczne czy matematyczne;
  • angażować się bezpośrednio w działalność na rzecz Polonii i Polaków mieszkających poza granicami Polski, lub wspierać Polonię i Polaków mieszkających za granicą poprzez współpracę m.in. ze Stowarzyszeniem “Wspólnota Polska”.

Szczegółowe informacje o stypendiach.