Stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na rok 2023

Rozpoczął się nabór na stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na rok 2023. Wnioski można składać do 1 sierpnia 2022 r. do godz. 16.00. Wysokość kwoty stypendium wynosi 4 000 zł brutto miesięcznie. Decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o przyznaniu stypendium zostanie podjęta do 30 listopada 2022 r.

Przedmiotem konkursu są stypendia mające charakter cyklicznego świadczenia finansowego, przyznawanego osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na realizację określonego przedsięwzięcia w następujących dziedzinach:

Kategoria 1 – stypendia twórcze

  1. literatura,
  2. sztuki wizualne,
  3. muzyka,
  4. taniec,
  5. teatr,
  6. film,
  7. opieka nad zabytkami,
  8. twórczość ludowa.

Kategoria 2 – stypendia na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury

  1. animacja i edukacja kulturalna,
  2. zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Informacje pochodzą ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.