Stypendium dla Młodego Naukowca

Od 1 do 31 grudnia można będzie składać wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców przyznawanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stypendium może otrzymać osoba, która w dniu przyznania stypendium posiada status młodego naukowca.

Statusem młodego naukowca określa się osobę prowadząca działalność naukową, która jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora albo posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w polskiej jednostce naukowej (do tego okresu nie wlicza się czasu przebywania na urlopie macierzyńskim, ojcowskim, etc.)

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej.