Stypendium START 2021 – przedłużenie terminu naboru wniosków

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej informuje, że ze względu na rozwój pandemii termin naboru wniosków w programie START (edycja 2021) zostaje przesunięty z 2 listopada br. na 18 grudnia br.

Termin ogłoszenia laureatów konkursu najprawdopodobniej także się zmieni.

Organizatorzy wskazują, że w celu zapewnienia wszystkim kandydatom równych szans w procesie oceny konkursowej, informacje zawarte we wniosku o stypendium START (w szczególności opis osiągnięcia badawczego oraz lista publikacji) powinny być aktualne nie później niż na dzień 2 listopada.

Informacja o zmianie terminu.

Szczegółowe informacje o konkursie.