Świadomość. Jej natura, rodzaje i funkcje

Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji, która odbędzie się 24 listopada 2023 roku w Krakowie. Konferencja ma charakter tematycznych bloków, składających się z serii prelekcji połączonych z dyskusją wokół zagadnień teoretycznych związanych ze świadomością.

Podczas konferencji odbędą się dyskusje m.in. na następujące zagadnienia: czym jest świadomość? Jak wyewoluowała? Jakie pełni funkcje? W jaki sposób istnieje? Jakie są jej rodzaje i stopnie? Czy świadomość różni się w sposób istotny od samoświadomości? Na czym polega różnica między łatwym a trudnym problemem świadomości? Jak powstają i czym są qualia? W jaki sposób filozofowie poznają świadomość? Czy nauka ze swoimi metodami empirycznymi jest w stanie wyjaśnić wszystkie aspekty świadomości? Padną również pytania o to, czy pozaludzkie zwierzęta mają świadomość. Jeśli tak, to które? Jakie są na to dowody?

Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne.

Propozycje wystąpień ustnych można zgłaszać do 1 września 2023.

Referaty w postaci artykułów naukowych – jeśli przejdą pozytywnie proces recenzyjny – zostaną opublikowane w czasopiśmie “Argument: Biannual Philosophical Journal” (obecnie 70 pkt.).

Więcej informacji o wydarzeniu znajdą Państwo na platformie Facebook.