Sympozjum organizowane przez International Institute for Sustainability with Knotted Chiral Meta Matter

W dniu 14 października 2023 r. we Wrocławiu odbędzie się sympozjum organizowane przez International Institute for Sustainability with Knotted Chiral Meta Matter (SKCM2) z Japonii. Kierownikiem instytutu jest Profesor Ivan Smalyukh, ekspert w dziedzinie fotoniki, metamateriałów, ciekłych kryształów, topologii węzłów i chiralności. Podczas wydarzenia SKCM2 Symposium for Young Scientists in Europe zostanie poruszona tematyka związana z badaniami realizowanymi przez SKCM2. Dodatkowo zostaną zaprezentowane możliwości staży i doktoratów w Japonii.

W ramach sympozjum młodzi naukowcy mogą przedstawić swoje badania podczas sesji plakatowej. Zgłoszenia bezpłatnego udziału w konferencji przyjmowane są do 24 września 2023 r. Istnieje możliwość otrzymania finansowania na zakwaterowanie i dojazd do Wrocławia.

Więcej informacji oraz pełen harmonogram wydarzenia znajdą Państwo na stronie internetowej instytutu SKCM2.