Szkolenia dla doktorantów

Fundacja CRE8 zaprasza na szkolenia dedykowane doktorantom i samorządom doktoranckim. Szkolenia będą realizowane za pomocą platformy TEAMS. Obejmą zarówno regulacje ustawowe jak i wskazanie w jakich dokumentach podmiotów doktoryzujących należy szukać uzupełniających regulacji właściwych dla reprezentowanej szkoły doktorskiej, czy też jednostki naukowej.

Tematyka oferowanych szkoleń (każde zagadnienie będzie prezentowane dwukrotnie):

1) Szkoły doktorskie – przewodnik po nowym modelu kształcenia doktorantów
2) Studia doktoranckie – przewodnik po regulacjach i najważniejszych terminach w okresie wygaszania
3) Samorządy doktoranckie – rola i narzędzia samorządu w kreowaniu prodoktoranckich rozwiązań
4) Szkoły doktorskie a doktoranci wdrożeniowi – przewodnik z uwzględnieniem wymogów dla doktorantów wdrożeniowych

Szkolenia realizowane w ramach projektu “Merytorycznie i przystępnie dla zwiększenia świadomości prawnej doktorantów” współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach zadania publicznego pn. „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”.

FORMULARZ REJESTRACYJNY