Czy warto napisać dobrą rozprawę doktorską i jak to (ewentualnie) zrobić?

Data rozpoczęcia szkolenia: 2023-09-19 17:00:00
Data zakończenia szkolenia: 2023-09-19 19:00:00
Opis szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla studentów zainteresowanych działalnością naukową, jak i doktorantów kształcących się w szkole doktorskiej i na studiach doktoranckich. Mogą w nim wziąć udział również osoby przygotowująca rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym. Skierowane jest głównie dla osób z dziedziny nauk społecznych oraz dziedziny nauk humanistycznych.

Podczas szkolenia poruszone zostaną w szczególności następujące zagadnienia:

– Czy warto pisać i napisać rozprawę doktorską?
– Czy warto być doktorantem?
– Czy warto przygotować bardzo dobrą rozprawę doktorską?
– czy warto dużo publikować w czasie kształcenia w szkole doktorskiej/na studiach doktoranckich?
– jak wybrać przedmiot badań do rozprawy doktorskiej?

Zadanie publiczne pn. “eDoktorant 4.0” współfinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki otrzymanych w 2023 r. w ramach konkursu „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego

Prowadzący: prof. dr hab. Marek Kolasiński – Od 2013 r. pracuje na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Adwokat, od 2019 roku of counsel w Kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak. Wcześniej sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie. W przeszłości prowadził w Toruniu kancelarię notarialną. Był działaczem samorządu notariuszy, wiceprezesem Krajowej Rady Notarialnej. W latach 2014-2015 Visiting Researcher w Harvard Law School. W dorobku posiada ponad 90 publikacji w polskich i zagranicznych czasopismach i monografiach.
Liczba uczestników: 29/40
Tylko zalogowani użytkownicy zapisywać się na szkolenia.

Zaloguj się