Dobór zmiennych i ich pomiar w badaniach naukowych

Data rozpoczęcia szkolenia: 2021-10-14 17:30:00
Data zakończenia szkolenia: 2021-10-14 19:30:00
Opis szkolenia:

Celem warsztatu jest omówienie problemów związanych z budową modelu badawczego, operacjonalizacją badanych zjawisk i ich pomiarem. Szczególny nacisk zostanie położony na dobór zmiennych latentnych i właściwych skal ich pomiaru, a także na praktyczne problemy wynikający z dokonanych wyborów.

Prowadzący: Prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś pracuje na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, przewodnicząc Radzie Dyscypliny Nauk o Zarządzaniu i Jakości oraz kierując Katedrą Zachowań Organizacyjnych i Marketingu. Jej zainteresowania badawcze obejmują różnorodne aspekty zachowań organizacyjnych i społecznej odpowiedzialności biznesu, w tym m.in. budowanie pozytywnych relacji interpersonalnych w organizacji, zarządzanie różnorodnością, wolontariat pracowniczy i wiele innych. Od lat związana jest z nurtem określanym jako pozytywne zarządzanie, w którym zrealizowała liczne krajowe i międzynarodowe projekty badawcze. Jest autorką wielu artykułów w liczących się czasopismach, referatów prezentowanych na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych oraz rozdziałów w monografiach. Budowanie pozytywnych relacji w zarządzaniu realizuje w praktyce, pełniąc m.in. rolę koordynatora międzynarodowych programów współpracy swojego Wydziału z partnerami zagranicznymi. Prywatnie miłośniczka dobrej literatury, kina i dalekich podróży.
Liczba uczestników: 42/42
Tylko zalogowani użytkownicy zapisywać się na szkolenia.

Zaloguj się