Indywidualny plan badawczy i ocena śródokresowa

Data rozpoczęcia szkolenia: 2023-11-20 17:00:00
Data zakończenia szkolenia: 2023-11-20 19:00:00
Opis szkolenia:

Podczas szkolenia przedstawione zostaną regulacje prawne odnoszące się do indywidualnego planu badawczego i oceny śródokresowej. Prelegent udzieli odpowiedzi na pytanie jak właściwie stworzyć indywidualny plan badawczy a także co może być przedmiotem i jak właściwie przygotować się do oceny śródokresowej. Odniesie się także do tego jakie kwestie powinny zostać uregulowane w regulaminie szkoły doktorskiej. Uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań prowadzącemu.

Zadanie publiczne pn. “eDoktorant 4.0” współfinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki otrzymanych w 2023 r. w ramach konkursu „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego

Prowadzący: r.pr. Wojciech Kiełbasiński – radca prawny, Rzecznik Praw Doktoranta Krajowej Reprezentacji Doktorantów, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wcześniej ukończył studia prawnicze w tej samej jednostce. Od początku studiów zaangażowany w działalność na rzecz społeczności akademickiej. W przeszłości aktywnie działał w samorządzie studenckim UMK oraz reprezentował studentów w organach kolegialnych uczelni. Był również m.in. członkiem Rady Studentów Parlamentu Studentów RP, Przewodniczącym Forum Uniwersytetów Polskich oraz ekspertem PKA ds. studenckich. Jest współautorem ogólnopolskiego portalu eDoktorant.pl.
Liczba uczestników: 19/40
Tylko zalogowani użytkownicy zapisywać się na szkolenia.

Zaloguj się