Indywidualny plan badawczy i ocena śródokresowa

Data rozpoczęcia szkolenia: 2022-11-30 16:30:00
Data zakończenia szkolenia: 2022-11-30 18:30:00
Opis szkolenia:

Podczas szkolenia przedstawione zostaną regulacje prawne odnoszące się do indywidualnego planu badawczego i oceny śródokresowej. Prelegent udzieli odpowiedzi na pytanie jak właściwie stworzyć indywidualny plan badawczy a także co może być przedmiotem i jak właściwie przygotować się do oceny śródokresowej. Odniesie się także do tego jakie kwestie powinny zostać uregulowane w regulaminie szkoły doktorskiej. Uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań prowadzącemu.

Prowadzący: r.pr. Wojciech Kiełbasiński – radca prawny, Rzecznik Praw Doktoranta Krajowej Reprezentacji Doktorantów, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wcześniej ukończył studia prawnicze w tej samej jednostce. Jest również sekretarzem zespołów oceniających Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Od początku studiów zaangażowany w działalność na rzecz społeczności akademickiej. W przeszłości aktywnie działał w samorządzie studenckim UMK oraz reprezentował studentów w organach kolegialnych uczelni. Był również m.in. członkiem Rady Studentów Parlamentu Studentów RP, Przewodniczącym Forum Uniwersytetów Polskich oraz ekspertem PKA ds. studenckich. Obecnie pełni funkcję członka Rady Fundacji Scientia Thorunensia, która organizuje projekty dla studentów i doktorantów. Jest współautorem ogólnopolskiego portalu eDoktorant.pl.
Liczba uczestników: 40/40
Tylko zalogowani użytkownicy zapisywać się na szkolenia.

Zaloguj się