Jak napisać wysokiej jakości artykuł naukowy?

Data rozpoczęcia szkolenia: 2021-11-22 17:00:00
Data zakończenia szkolenia: 2021-11-22 19:00:00
Opis szkolenia:

Jednym z wymogów do uzyskania stopnia doktora jest, zgodnie z nową ustawą regulującą obszar szkolnictwa wyższego i nauki, posiadanie w dorobku co najmniej jednego artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które ujęte zostały w wykazie MNiSW lub jednej monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo ujęte w wykazie MNiSW albo rozdział w takiej monografii. W związku z tym niezwykle cenną umiejętnością jest poprawne pisanie artykułów naukowych.

Podczas szkolenia uczestnicy uzyskają odpowiedzi na poniższe pytania.
1. O czym pisać?
2. Jak szukać interesujących problemów badawczych?
3. Jak określić cele publikacji?
4. Kto jest adresatem artykułu?
5. Jak ustrukturalizować tekst?
6. Jaką metodyką operować?
7. Jaką konwencję retoryczną przyjąć?
8. Różnice między wymaganiami polskich i anglosaskich wydawnictw.
8. Jak zwiększyć szanse na publikację artykułu?
9. Jak ustrzec się błędów w publikacji?
10. Jak pracować nad warsztatem naukowym?

Szkolenie dedykowane jest głównie młodym naukowcom z dziedziny nauk społecznych oraz dziedziny nauk humanistycznych.

Prowadzący: prof. dr hab. Marek Kolasiński – Od 2013 r. pracuje na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Adwokat, od 2019 roku of counsel w Kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak. Wcześniej sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie. W przeszłości prowadził w Toruniu kancelarię notarialną. Był działaczem samorządu notariuszy, wiceprezesem Krajowej Rady Notarialnej. W latach 2014-2015 Visiting Researcher w Harvard Law School. W dorobku posiada ponad 90 publikacji w polskich i zagranicznych czasopismach i monografiach.
Liczba uczestników: 45/45
Tylko zalogowani użytkownicy zapisywać się na szkolenia.

Zaloguj się