Komercjalizacja wyników badań naukowych

Data rozpoczęcia szkolenia: 2020-11-09 14:00:00
Data zakończenia szkolenia: 2020-11-09 16:00:00
Opis szkolenia:

Zakres tematyczny szkolenia:

› Narzędzia ochrony własności intelektualnej;
› Ścieżki komercjalizacji;
› Ocena potencjału komercyjnego wyników badań naukowych;
› Budowanie relacji z partnerami.

Korzyści dla uczestników:

› Poznają sposoby ochrony własności intelektualnej (poufne know-how, patent, wzór użytkowy, wzór przemysłowy, znak towarowy, prawo autorskie);

› Dowiedzą się o możliwych sposobach komercjalizacji wyników badań naukowych (sprzedaż, licencja, spin- off) oraz ich wadach i zaletach;

› Rozwiną swoją wiedzę o tym jak krok po kroku z badań laboratoryjnych przejść do wdrożenia produktu bądź usługi na rynek.

Prowadzący: Grzegorz Cieśla – Od 2005 roku konsultant w regionalnych i krajowych projektach związanych z Regionalną Strategią Innowacji. Od 2009 roku zaangażowany w projekt Enterprise Europe Network, którego celem jest pomoc firmom w rozpoczęciu i prowadzeniu działalności na rynku międzynarodowym oraz w procesie międzynarodowego transferu technologii, innowacji i wiedzy.Absolwent Programu stażowo-szkoleniowego dla naukowców w najlepszych ośrodkach akademickich na świecie w zakresie zarządzania badaniami i komercjalizacji ich wyników -Top 500 Innovators –Science, Management, Commercialization (2013 r. -Stanford University, USA) oraz rocznego, podyplomowego studium komercjalizacji technologiii wyników badań naukowych Master of Science In Science and Technology Commercialization (2010 r. -Uniwersytet Łódzki)
Liczba uczestników: 40/40
Tylko zalogowani użytkownicy zapisywać się na szkolenia.

Zaloguj się