Komunikacja i budowanie pozytywnych relacji: skuteczne interakcje w środowisku naukowym

Data rozpoczęcia szkolenia: 2023-07-27 17:00:00
Data zakończenia szkolenia: 2023-07-27 19:30:00
Opis szkolenia:

Dobrze rozwinięte umiejętności interpersonalne są kluczowe do osiągnięcia sukcesu, ponieważ efektywna komunikacja, współpraca i relacje międzyludzkie mogą znacząco wpłynąć na sukces badawczy. Szkolenie pozwoli zwiększyć świadomość znaczenia komunikacji w środowisku naukowym, dowiemy się, jakie są korzyści wynikające z efektywnej komunikacji w środowisku akademickim oraz jaki wpływ ma jasne przekazywanie informacji na procesy badawcze, współpracę i relacje z innymi naukowcami. Podczas szkolenia położymy również nacisk na komunikację z mentorem oraz innymi członkami zespołów badawczych. Szkolenie pomoże doktorantom w rozwijaniu zdolności do konstruktywnej komunikacji z ich mentorami. Będą uczyć się, jak efektywnie komunikować swoje cele, oczekiwania i potrzeby oraz jak korzystać z informacji zwrotnej w celu rozwoju swoich umiejętności. Sesja szkoleniowa skupi się na komunikacji w ramach zespołów badawczych, które są często nieodłączną częścią pracy doktorantów. Poznamy sposoby skutecznej współpracy, rozwiązywania konfliktów i budowania zaufania w zespołach.

Zadanie publiczne pn. “eDoktorant 4.0” współfinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki otrzymanych w 2023 r. w ramach konkursu „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego

Prowadzący: Kewin Lewicki – Przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Student Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie. W latach 2019-2022 pełnił funkcję przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, a w latach 2021-2022 pełnił funkcję Przewodniczącego Forum Uczelni Zawodowych. Reprezentuje studentów w wielu gremiach, m.in.: Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Jako Przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej podejmuje działania wraz z Ministerstwem Edukacji i Nauki, służące rozwojowi systemu szkolnictwa wyższego w Polsce.
Liczba uczestników: 24/40
Tylko zalogowani użytkownicy zapisywać się na szkolenia.

Zaloguj się