Konkursy Horyzont Europa, granty na innowacje i open science

Data rozpoczęcia szkolenia: 2022-11-15 16:00:00
Data zakończenia szkolenia: 2022-11-15 18:00:00
Opis szkolenia:
Aby skutecznie konkurować na globalnych rynkach determinowanych w coraz większym stopniu przez nowe technologie, Europa musi wykorzystywać swój potencjał naukowy, a także potencjał innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) oraz przedsiębiorstw typu start-up. Europejska Rada ds. Innowacji (EIC) to najbardziej ambitna unijna inicjatywa służąca przekładaniu wiedzy naukowej na nowe koncepcje biznesowe i przyspieszaniu procesu zwiększania skali działalności przełomowych innowatorów, którzy kształtują naszą przyszłość. Nowa Europejska Rada ds. Innowacji, bazując na doświadczeniach i sukcesach z fazy pilotażowej (2018-2020), wspiera globalną konkurencyjność Europy, pomagając naszym najlepszym innowatorom w rozwoju przełomowych pomysłów i zwiększaniu ich skali.
„Horyzont Europa” to kluczowy unijny program finansowania badań naukowych i innowacji.
Przyczynia się do walki ze zmianą klimatu, pomaga w osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju ONZ oraz stymuluje konkurencyjność i wzrost gospodarczy UE.
Program ułatwia współpracę i umożliwia lepsze wykorzystanie badań naukowych i innowacji w kształtowaniu, wspieraniu i wdrażaniu unijnej polityki, a jednocześnie przyczynia się do rozwiązywania globalnych problemów. Wspiera tworzenie i skuteczniejsze rozpowszechnianie doskonałej wiedzy i technologii.
Sprzyja tworzeniu miejsc pracy, zapewnia pełne zaangażowanie unijnej puli talentów, pobudza wzrost gospodarczy, promuje konkurencyjność przemysłu oraz optymalizuje wpływ inwestycji w ramach wzmocnionej europejskiej przestrzeni badawczej.
W programie uczestniczyć mogą podmioty prawne z UE i krajów stowarzyszonych.
Prowadzący: Aleksandra Ihnatowicz – ekspert obszaru EIC (European Innovation Council) oraz Klastra 4: Technologie Cyfrowe, Przemysł i Przestrzeń Kosmiczna w programie Horyzont Europa, wcześniej koordynator obszaru Future Emerging Technologies (FET) w programie Horyzont 2020, ekspert ICT (Technologie Informacyjno Komunikacyjne) i Space (Przestrzeń Kosmiczna). Specjalista ICT z ponad 15 letnim doświadczeniem w Europejskich Programach Badawczych (w tym praktyczne doświadczenia w realizacji i zarządzaniu projektami). Zdobyła wykształcenie wyższe na wydziale Informatyki (Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych), kontynuowała studia i pracę badawczą w Kanadzie i Anglii. Od początku 2010 roku jest ekspertem ICT Krajowego Punktu Kontaktowego w Polsce na początku w Siódmym Programie Ramowych (FP7) i Programie Ramowym na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP-ICT PSP), obecnie w Horyzoncie Europa. Michał Szkudlarek – Fundator Fundacji Dziewięciu Braci wspierającej rodzinną przedsiębiorczość w oparciu o wartości. Członek zarządu Startup Vimos Sp. z o.o. specjalizującej się w innowacyjnych rozwiązaniach dla bezpieczeństwa na kolei. Realizator wizji ZERO w Unii Europejskiej, pasjonat tworzenia i wdrażania nowoczesnych technologii. Wspiera młode firmy i startupy w aplikowaniu do konkursów Horyzont Europa w programie EIC. Zwycięzca obywatelskiej burzy mózgów GovTech we współpracy z Fundacją Grupy PKP wraz z podziękowania od Premiera Mateusza Morawieckiego za wkład w rozwój polskiego transportu kolejowego. Laureat drugiego etapu konkursu GovTech we współpracy z PKN Orlen na rozwiązanie problemu wideoanalizy pojazdów. Uczestnik programu InQbacji Startup w Poznańskim Parku Naukowo Technologicznym. Realizator Deklaracji kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym we współpracy z UTK. Fundator i założyciel Fundacji Dziewięciu Braci, współtwórca bloga internetowego www.rodzinka11.pl Miłośnik gry w golf, pasjonat łamigłówek i myślenia „out of box”.
Liczba uczestników: 16/40
Tylko zalogowani użytkownicy zapisywać się na szkolenia.

Zaloguj się