Metodologia pisania dysertacji doktorskiej

Data rozpoczęcia szkolenia: 2022-08-11 18:00:00
Data zakończenia szkolenia: 2022-08-11 20:30:00
Opis szkolenia:
Każdy młody naukowiec staje przed dylematem jak zacząć pisać pracę doktorską? Co trzeba uwzględnić? Czym się kierować podczas pisania pracy? Wreszcie jakie metody zastosować? Podczas szkolenia doktorant będzie miał okazję dowiedzieć się o pewnych uniwersaliach w zakresie pisania pracy doktorskiej oraz otrzyma znaczącą porcję wskazówek jak przygotować swój warsztat pracy. Szkolenie nie stanowi gwarancji napisania modelowej pracy doktorskiej, ale jest poradnikiem, który ma ułatwić osiągnięcie celu.
Plan szkolenia:
1. Uwarunkowania związane z wyborem tematyki pracy doktorskiej
2. Katalog metod stosowanych w pracy doktorskiej
3. Sposób korzystania ze źródeł
4. Elementaria dobrego wstępu
5. Uniwersalia korpusu pracy
6. Dobre zakończenie
7. Warsztat pracy (otoczenie, częstotliwość aktywności naukowej, przerwy etc.)
8. Podsumowanie
9. Część konwersatoryjna
Szkolenie jest skierowane do doktorantów przede wszystkim z zakresu nauk społecznych i humanistycznych.
Prowadzący: dr Dawid Kostecki – doktor prawa, magister historii, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz podyplomowych studiów menadżerskich Executive Master of Business Administration (EMBA) a także Doctor of Business Administration (DBA) w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie. Wieloletni urzędnik, pracownik kadry kierowniczej w jednostkach administracji publicznej. Członek kilku stowarzyszeń naukowych: Naukowe Towarzystwo Tomistyczne, Stowarzyszenie Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej oraz Zakład Analiz Społecznych i Ekonomicznych Fundacji Polskiej Akademii Nauk. Autor dwóch monografii i kilkunastu artykułów naukowych z zakresu filozofii prawa, teorii prawa, aksjologii prawa, oraz administracji i zarządzania.
Liczba uczestników: 38/40
Tylko zalogowani użytkownicy zapisywać się na szkolenia.

Zaloguj się