Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora

Data rozpoczęcia szkolenia: 2021-11-25 18:00:00
Data zakończenia szkolenia: 2021-11-25 20:00:00
Opis szkolenia:

Prelegent skupi się w szczególności na zaprezentowaniu sytuacji prawnej doktorantów, którzy otworzyli przewody doktorskie do dnia 30 kwietnia 2019 roku jak również tych, którzy będą ubiegać się o nadanie stopnia doktora na zasadach określonych w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Podczas szkolenia omówione zostaną kwestie opłat, wymogów ustawowych, współpracy z promotorem oraz znaczenia aktów prawnych obowiązujących w podmiotach doktoryzujących. Uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań prowadzącemu.

Prowadzący: Wojciech Kiełbasiński – Rzecznik Praw Doktoranta Krajowej Reprezentacji Doktorantów, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wcześniej ukończył studia prawnicze w tej samej jednostce. Wiedzę oraz umiejętności praktyczne zdobywa jako aplikant radcowski. Jest również sekretarzem zespołów oceniających Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz członkiem Zarządu Samorządu Doktorantów UMK. Od początku studiów zaangażowany w działalność na rzecz społeczności akademickiej. W przeszłości aktywnie działał w samorządzie studenckim UMK oraz reprezentował studentów w organach kolegialnych uczelni. Był również m.in. członkiem Rady Studentów Parlamentu Studentów RP, Przewodniczącym Forum Uniwersytetów Polskich oraz ekspertem PKA ds. studenckich. Obecnie pełni funkcję członka Rady Fundacji Scientia Thorunensia, która organizuje projekty dla studentów i doktorantów. Jest współautorem ogólnopolskiego portalu eDoktorant.pl.
Liczba uczestników: 31/40
Tylko zalogowani użytkownicy zapisywać się na szkolenia.

Zaloguj się