Prawo do korzystania z wyników prac naukowo-badawczych

Data rozpoczęcia szkolenia: 2023-09-18 16:00:00
Data zakończenia szkolenia: 2023-09-18 18:00:00
Opis szkolenia:

Dla uczelni lub instytutu naukowego prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych uzależnione jest od uzyskania statusu podmiotu uprawnionego do dysponowania tymi badaniami. Istotne znaczenie mają w tym względzie regulacje odnoszące się do dóbr niematerialnych o charakterze pracowniczym. Szkolenie obejmuje kwestie statusu uczelni jako podmiotu korzystającego z praw na dobrach niematerialnych oraz problem ujmowania tych praw w stosunkach umownych, a także uprawnienia pracownika do wynagrodzenia z tytułu komercjalizacji.

Zadanie publiczne pn. “Młodzi naukowcy komercjalizują wiedzę” współfinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki otrzymanych w 2023 r. w ramach konkursu „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego

Prowadzący: Karol Dobrzeniecki – prawnik, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, od ponad dwudziestu lat związanym z tą uczelnią. Prowadzi wykłady z teorii prawa i logiki prawniczej. Zawodowo zajmuje się m.in. analizą konstytucyjności prawa, autor ekspertyz i opinii prawnych dla Biura Analiz Sejmowych, dla naczelnych organów państwa oraz samorządu terytorialnego. Jest radcą prawnym. Autor książek poświęconych prawnej regulacji Internetu („Lex informatica”, „Prawo a etos cyberprzestrzeni”). Badał problematykę pluralizmu prawnego, reprywatyzacji i stanów nadzwyczajnych („Prawo wobec sytuacji nadzwyczajnej. Między legalizmem a koniecznością”, „Ograniczenia prawa i wolności obywatelskich podczas pandemii COVID-19. Pierwsze doświadczenia”). Publikuje również w krajowych i zagranicznych periodykach prawniczych. Od 2021 r. współpracuje z Siecią Badawczą Łukasiewicz.
Liczba uczestników: 32/40
Tylko zalogowani użytkownicy zapisywać się na szkolenia.

Zaloguj się