Przygotowywanie tekstów akademickich w naukach społecznych (i humanistycznych)

Data rozpoczęcia szkolenia: 2023-07-20 17:00:00
Data zakończenia szkolenia: 2023-07-20 19:00:00
Opis szkolenia:

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do doktorantów z dziedziny nauk społecznych (choć również humanistycznych), których chcieliby publikować wyniki swoich badań w globalnym obiegu naukowym. Celem szkolenia jest przekazanie umiejętności publikowania artykułów w prestiżowych czasopismach naukowych indeksowanych w największych światowych bazach danych. Szkolenie obejmuje identyfikację właściwych kanałów komunikacji naukowej, sposoby ujęcia badanej problematyki pod kątem zainteresowania nią czytelników spoza polskiego kontekstu naukowego, praktyczne wskazówki dotyczące pisania anglojęzycznych tekstów akademickich oraz procedurę odpowiadania na recenzje.

Zadanie publiczne pn. “eDoktorant 4.0” współfinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki otrzymanych w 2023 r. w ramach konkursu „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego

Prowadzący: dr hab. Dominik Antonowicz, prof. UMK – kierownik Katedry Badań nad Nauką i Szkolnictwem Wyższym w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W obszarze szkolnictwa wyższego specjalizuje się w analizie polityki publicznej w tym zwłaszcza ustalaniu jej celów, implementacji rozwiązań oraz ewaluacji efektów. Ponadto bada ustrój instytucji akademickich, w tym zwłaszcza strukturę i funkcjonowanie rad uczelni. Pracował w Birmingham University (2000-2001), University of Twente (2008-2009), University of Porto (2016) oraz University of Toronto (2020-2021). Jest autorem trzech książek oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego publikowanych w najbardziej prestiżowych polskich międzynarodowych periodykach naukowych (Higher Education, Studies in Higher Education) oraz rozdziałów w monografiach wydanych przez prestiżowe domy wydawnicze (np. Oxford University Press, Routledge, Pelgrave-Macmillan, Springer czy Sense)
Liczba uczestników: 33/40
Tylko zalogowani użytkownicy zapisywać się na szkolenia.

Zaloguj się