Samorządność doktorancka w idei i praktyce

Data rozpoczęcia szkolenia: 2023-07-12 17:00:00
Data zakończenia szkolenia: 2023-07-12 19:00:00
Opis szkolenia:

Podczas szkolenia przedstawione zostaną prawne zagadnienia związane z funkcjonowaniem i uprawnieniami samorządu doktorantów, a także drogi ich implementacji w praktyce. Uczestnicy uzyskają wiedzę dot. dobrych praktyk samorządowych oraz praktyczne porady i przykłady wspierające w osiąganiu celów środowiska doktoranckiego na poziomie uczelni lub instytutu.

Zadanie publiczne pn. “eDoktorant 4.0” współfinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki otrzymanych w 2023 r. w ramach konkursu „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego

Prowadzący: Michał Klimczyk – Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów, były członek Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz wieloletni działacz Parlamentu Studentów RP. Doktorant Szkoły Doktorskiej Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w dyscyplinie Inżynieria mechaniczna, podejmujący zagadnienia związane z zastosowaniem technologii wodorowych w lotnictwie
Liczba uczestników: 12/40
Tylko zalogowani użytkownicy zapisywać się na szkolenia.

Zaloguj się