Studia doktoranckie a tryb uzyskania stopnia doktora

Data rozpoczęcia szkolenia: 2020-11-02 17:00:00
Data zakończenia szkolenia: 2020-11-02 19:00:00
Opis szkolenia:

W ramach szkolenia zostaną omówione zasady uzyskania stopnia doktora przez osoby, które rozpoczęły studia doktoranckie i ubiegają się lub zamierzają się ubiegać o stopień doktora w drodze przewodu doktorskiego (tzw. “stary tryb”) albo w drodze postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (tzw. “nowy tryb”). W toku szkolenia zostaną szczegółowo przedstawione przepisy regulujące pozycję doktorantów w ramach obu tych procedur, różnice między nimi oraz wynikające z nich wymogi, uprawnienia i obowiązki osób odbywających studia doktoranckie. Przewiduje się także odpowiedzi na pytania uczestników.

Prowadzący: Łukasz Kierznowski – prawnik, pracownik badawczo-dydaktyczny Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, ekspert w zakresie prawa szkolnictwa wyższego i nauki, szef Kancelarii Prawa Edukacyjnego wyspecjalizowanej w obsłudze prawnej podmiotów sektora akademickiego. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i ekspertyz z tego obszaru, trzykrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe, ekspert ds. prawnych Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego. Obecnie członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w przeszłości m.in. członek zespołu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Liczba uczestników: 40/40
Tylko zalogowani użytkownicy zapisywać się na szkolenia.

Zaloguj się