Tajemnica w pracy badacza. Jak uchronić wyniki prac badawczych przed nieuczciwym wykorzystaniem?

Data rozpoczęcia szkolenia: 2023-09-20 17:00:00
Data zakończenia szkolenia: 2023-09-20 19:30:00
Opis szkolenia:

Dobra intelektualne stanowią coraz wyższą wartość decydującą o konkurencyjności podmiotów gospodarczych w walce o miejsce na rynku. Na styku nauki i biznesu w interesie każdego naukowca jest ochrona wyników badań przed nieuprawnionym wykorzystaniem dóbr intelektualnych. Celem szkolenia jest w szczególności udzielenie odpowiedzi na pytania: Kiedy staję się twórcą? Czy jestem właścicielem wyników badań? Jak zabezpieczyć własność intelektualną w relacjach z otoczeniem społeczno-gospodarczym? Jak zabezpieczyć własność intelektualną będąc członkiem zespołu badawczego? Czym różni się doktorat wdrożeniowy od standardowej ścieżki? Czym jest umowa o zachowaniu poufności (NDA)? O czym powinno się pamiętać zawierając umowę o zachowaniu poufności? Czym jest tajemnica przedsiębiorstwa? Czym jest patent? Jak długo nie mogę ujawnić wyników prac badawczych w procesie uzyskania patentu na wynalazek? Studium przypadku.

Zadanie publiczne pn. “Młodzi naukowcy komercjalizują wiedzę” współfinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki otrzymanych w 2023 r. w ramach konkursu „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego

Prowadzący: Justyna Łaskowska – zarządzam własnością intelektualną w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu jako Dyrektorka Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii UMK. Koordynuję procesy transferu wiedzy, ochrony własności intelektualnej oraz realizuję programy podnoszenia kompetencji przedsiębiorczych i z zakresu innowacji w Uniwersytecie. Pobudzam powstawanie startupów akademickich. Jestem zaangażowana w rozwój europejskiego konsorcjum Młodych Uniwersytetów dla Przyszłości Europy YUFE oraz Inicjatywy Doskonałości – Uczelnia Badawcza (UMK). Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji UMK (prawo) oraz Politechniki Wrocławskiej (zarządzanie własnością intelektualną w biznesie) i Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK (zarządzanie finansami i marketing). Jestem ekspertką z zakresu zarządzania projektami i pozyskiwania funduszy europejskich (ponad 13 lat aplikowania i rozliczania). Doskonale łączę wiedzę i doświadczenie.
Liczba uczestników: 24/40
Tylko zalogowani użytkownicy zapisywać się na szkolenia.

Zaloguj się