Tworzenie modelu badawczego i operacjonalizacja zmiennych badawczych

Data rozpoczęcia szkolenia: 2022-08-16 17:00:00
Data zakończenia szkolenia: 2022-08-16 19:00:00
Opis szkolenia:

Celem warsztatu jest pogłębienie wiedzy i umiejętności słuchaczy w zakresie tworzenia i uzasadniania modelu badawczego oraz operacjonalizacji zmiennych tworzących ten model. Warsztat ma formę wykładu wzbogacanego ćwiczeniami angażującymi słuchaczy.

Prowadzący: prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś – pracuje na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest Przewodniczącą Rady Dyscypliny Nauk o Zarządzaniu i Jakości oraz Kierowniczką Katedry Zachowań Organizacyjnych i Marketingu. Jej zainteresowania badawcze obejmują zachowania organizacyjne, a w szczególności kulturę organizacyjną, zarządzanie międzykulturowe, relacje interpersonalne w pracy, relacje międzyorganizacyjne. Różnorodne projekty badawcze realizowane i kierowane przez nią dotyczyły m.in. innowacji społecznych, pozytywnej zmiany społecznej w organizacji, relacyjnych uwarunkowań zespołowego podejmowania decyzji, wolontariatu pracowniczego.
Liczba uczestników: 40/40
Tylko zalogowani użytkownicy zapisywać się na szkolenia.

Zaloguj się