Własność intelektualna w warsztacie młodego badacza

Data rozpoczęcia szkolenia: 2023-08-28 17:00:00
Data zakończenia szkolenia: 2023-08-28 19:00:00
Opis szkolenia:

Studenci i doktoranci w swojej działalności naukowej bardzo często stykają się z problematyką własności intelektualnej. Nie zawsze jednak wiedzą, jakie przysługują im prawa, z jakich rozwiązań mogą skorzystać, ale też jakie spoczywają na nich obowiązki. W ramach niniejszego szkolenia omówione zostaną kluczowe regulacje prawne z zakresu prawa własności intelektualnej, z którymi najczęściej mierzą się młodzi badacze. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną w szczególności wybrane zagadnienia prawa autorskiego, w tym pojęcie utworu, praw autorskich, sposobów ich naruszenia oraz formy przenoszenia tych praw. Omówione zostaną także rodzaje przedmiotów własności przemysłowej oraz formy ich ochrony.

Zadanie publiczne pn. “Młodzi naukowcy komercjalizują wiedzę” współfinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki otrzymanych w 2023 r. w ramach konkursu „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego

Prowadzący: Barbara Pietrzyk-Tobiasz – Wiceprzewodnicząca Krajowej Reprezentacji Doktorantów, Przewodnicząca Biura Prawnego KRD, zastępca Rzecznika Praw Doktoranta KRD. Aplikantka radcowska III roku w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Prezes Fundacji Prawo-Innowacje-Nauka. Doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w dyscyplinie nauk prawnych. Realizuje badania z zakresu prawa własności przemysłowej, procedury administracyjnej oraz teorii i filozofii prawa. W pracy badawczej skupia się na tematyce występowania i rejestrowania znaków towarowych. Autorka publikacji naukowych z zakresu prawa własności przemysłowej i prawa o szkolnictwie wyższym i nauce. Prowadzi szkolenia w szczególności z zakresu procedur awansu naukowego oraz kształcenia i praw doktorantów. Angażuje się w działania na rzecz społeczności akademickiej, pełniąc funkcje m.in. członka Senatu i komisji senackich UMCS oraz członka Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UMCS.
Liczba uczestników: 34/40
Tylko zalogowani użytkownicy zapisywać się na szkolenia.

Zaloguj się