Współpraca młodych naukowców ze społeczno-gospodarczym otoczeniem oraz aspekty ekonomiczne i komercjalizacja badań naukowych

Data rozpoczęcia szkolenia: 2023-11-20 16:00:00
Data zakończenia szkolenia: 2023-11-20 18:00:00
Opis szkolenia:

Głównym celem szkolenia jest przekazanie wiedzy dotyczącej zagadnień ekonomicznych związanych z prowadzeniem badań naukowych oraz metod komercjalizacji wyników badań w odniesieniu do różnych dyscyplin naukowych doktorantów. Czas trwania szkolenia 1h (45 min. wykładu + 15 min. dyskusja) Szkolenie obejmuje 4 zagadnienia: 1. Działalność naukowa w różnych dyscyplinach oraz ich skutki ekonomiczne dla twórców i uczelni. Prace B+R w odniesieniu do oczekiwań otoczenia społeczno-gospodarczego. 2. Innowacje w badaniach naukowych. Poziomy dojrzałości technologicznej produktów przeznaczonych do komercjalizacji i wdrożenia na rynek. 3. Komercjalizacja bezpośrednia i pośrednia na uczelniach. Metody i procedury komercjalizacji. 4. Rodzaje prowadzenia działalności gospodarczej w aspekcie ekonomiczno-prawnym. Rola spółek prawa handlowego w procesie komercjalizacji badań naukowych uczelni.

Prowadzący: dr hab. Edmund Golis, Profesor Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, Tutor, Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji w Obszarze Nauki i Sztuki UJD oraz Prezes Zarządu uniwersyteckiej spółki celowej JDU Innovations sp. z o.o.. Prowadzi dla studentów i doktorantów Szkoły Doktorskiej UJD zajęcia w obszarach związanych z przedsiębiorczością i ochroną własności intelektualnej, m.in. Przedsiębiorczość w praktyce, Ekonomiczne i prawne aspekty prowadzenia działalności badawczej i artystycznej, Ochrona własności intelektualnej oraz Łagodne wprowadzenie do biznesu – autorski przedmiot realizowany metodą tutoringu rozwojowego. Członek Rady Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie oraz Członek Zespołu Roboczego ds. współpracy Nauki z Biznesem Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP w Warszawie. Koordynator projektów MEiN – Inkubator Innowacyjności 2.0 i 4.0, wspierających proces zarządzania wynikami badań naukowych i prac B+R, w szczególności w zakresie komercjalizacji. dr hab. Bogusław Przywora
Liczba uczestników: 6/40
Tylko zalogowani użytkownicy zapisywać się na szkolenia.

Zaloguj się