Z szuflady do biznesu – komercjalizacja wyników badań naukowych

Data rozpoczęcia szkolenia: 2023-07-24 16:00:00
Data zakończenia szkolenia: 2023-07-24 19:00:00
Opis szkolenia:

Szkolenie obejmuje omówienia zagadnień związanych z: pojęciem komercjalizacji, omówieniem przepisów prawa w tym zakresie (Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce), kryteriami ewaluacji, możliwymi ścieżkami komercjalizacji wyników badań oraz korzyściami, jakie można uzyskać wdrażając rozwiązania naukowe.

Zadanie publiczne pn. “Młodzi naukowcy komercjalizują wiedzę” współfinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki otrzymanych w 2023 r. w ramach konkursu „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego

Prowadzący: Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych w zakresie doradztwa zawodowego i zarządzania innowacjami. Brokerka innowacji w Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii UMK w Toruniu, realizująca działania na rzecz wdrażania rozwiązań naukowych do otoczenia społeczno-gospodarczego. Ekspertka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój w obszarze gospodarczym. Posiada 18-letnie doświadczenie w przygotowywaniu i koordynowaniu projektów współfinansowanych ze środków UE. Jako kierowniczka/koordynatorka projektów, z sukcesem zrealizowała ok. 20 projektów w obszarze przedsiębiorczości, rynku pracy, ekonomii społecznej, administracji oraz szkolnictwa wyższego. Jako brokerka innowacji wspiera zespoły badawcze w zakresie podnoszenia poziomu gotowości technologicznej rozwiązań naukowych w ramach realizowanych grantów ze środków MEiN, celem wdrożenia ich na rynek. Certyfikowana trenerka biznesu, która zrealizowała ok. 1500 godzin szkoleń i warsztatów w zakresie zarządzania projektami, ich rozliczania i kontroli. Posiada certyfikat Moderatora Design Thinking oraz 2 stopień MA TRIZ. Uzyskała międzynarodowy certyfikat poświadczający znajomość metod Belbina, wydawany przez Belbin Associates z siedzibą w Cambridge, UK i w tym zakresie prowadzi badania naukowe (jakościowe i ilościowe) w UMK w Toruniu (osobowość innowatora oraz role w zespołach naukowo-badawczych w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych).
Liczba uczestników: 9/40
Tylko zalogowani użytkownicy zapisywać się na szkolenia.

Zaloguj się